Epsko pozorište Bertolta Brehta u predstavama grupe Kulturociklin

“Kralj Ibi” u Sarajevu, fotografija Noa Cvijanović

Od svog nastanka 2017. godine grupa Kulturociklin neguje određenu estetiku i poetiku i njeni elementi se mogu prepoznati u konvencijama epskog pozorišta Bertolta Brehta. Oni su sadržani u više različitih elemenata: od bavljenja društveno-angažovanom savremenom tematikom (pozicije moći u društvu, nasilje, politika, obrazovni sistem, kulturološke paradigme), preko ukidanja četvrtog zida i igranja u rampi („Kulturociklin End Call“, „Kralj Ibi“, „Paklena pomorandža“), interakcija i komentarisanja upućenih publici, deklamovanja teksta na sceni i stalnih izlaženja iz likova – kojima se svesno ukida pozorišna iluzija, do scenografskih rešenja, songova koji prekidaju radnju i relativizuju je, minimalizma rekvizita koji tokom predstave dobijaju nova, često pamfletska značenja.

Angažman Fest Beograd, fotografija Srba Ivanović

Uvodeći publiku u svet Nigdine (naziv iniciran od same grupe tokom rada i zasnovan na novom čitanju Žarijevog teksta, ali i njegovih teoretskih radova) Pripovedač u predstavi „Kralj Ibi“ grupe Kulturociklin dodaje i sledeće:

“Nigdina se, dakle, nalazi svuda, a pre svega tamo gde već živimo. Sličnost je i u ovom jednom jedinom drvcetu u Nigdini koje će uskoro, kao ostatak jedne zastarele ekološke vazdušne tradicije biti posečeno. Ali o tome kad dođe vreme i ponestane vazduha. Vi još uvek lagodno dišete – što će reći da smo na početku. Glavno lice Nigdine je Gospodin Ibi. Gospodin Ibi je zaista gnusan stvor i zato liči na sve nas – vas, kako se pogleda. On će u ovoj predstavi ubiti kralja Nigdine, a zatim, postavši kralj, ubiti plemiće, državne službenike, umetnike, radnike i na kraju seljake. I tako, pošto će ubiti sve živo – ubiće i par krivih – tako da ispadne moralan i normalan čovek. Najzad, upozoriću vas još da smo sve ovo spremili na brzinu i bez proba, ali da zaista nismo ni mogli drugačije – ni uvežbaniji orkestar, ni prave dvorce ni brže konje, najzad, ni zadivljujuće haljine i rekvizitu. Pa čak ni zadivljujuću publiku. No, možda nas ipak iznenadite.“

Citirani deo originalan je dopis članova Grupe i u njemu su sadržane neke od bitnih značajki epskog pozorišta – od direktnog obraćanja publici u cilju rušenja pozorišne iluzije, demistifikacije, ukidanja empatije, otkrivanja toka radnje čak i njenog kraja, kao i nedostataka u scenografiji i kostimima, do direktne kritike i same publike i njene pasivnosti. Prisutno je i Brehtovo „lukavstvo da se istina proširi“ i „obmane podozriva država“ dato u imenovanju bajkovitog prostora Nigdine koja je ništa drugo no „tamo gde već živimo“ a u kojoj Ibi „liči na sve nas, vas, kako se pogleda.“

Isti Pripovedač tokom celokupnog trajanja predstave izlazi iz svoje uloge (tokom trajanja zamrznutih okvira) objašnjavajući i diskutujući sa publikom: Ja se opet izvinjavam, ovde će morati još jedno pojašnjenje. Mi smo, znate, pored problema sa budžetom, imali i malih poteškoća da nađemo glumce. U Nigdini, vidite, umetnost nije baš mnogocenjeno zanimanje. I ovo što vidite – to je sve besposleno i netalentovano, amateri jednom rečju. No, da pređemo na stvar. Za potrebe teksta – ovaj ovde ubijeni Kralj sada će postati Kraljica.”

Angažman Fest, fotografija Srba Ivanović

Postavljanje publike u neugodan položaj ovde ne završava – lik Umetnika zatim seda u publiku, nakon čega se pojavljuju Ibijevi stražari i pokušavaju da ga odvedu. Publika će još jednom biti stavljena pred poziv da reaguje, a radnja se pokazati u brehtovskom „procesu stvaranja“.

U obrazloženju Žirija 10. Međunarodnog Juventafesta u Sarajevu, na kome je ova predstava osvojila Specijalnu nagradu žirija piše:

„Predstava na koju je nemoguće ostati ravnodušan. Maštovito iskoristivši minimalistička scenska sredstva kao refleksiju represivne svakodnevnice u kojoj živimo, ovi mladi ljudi su sa scene postideli našu građansku inertnost i pozvali nas na odgovornost. I uspelo im je. Pokrenuli su nas izazvavši snažnu emotivnu i fizičku reakciju publike, koja se spontano pridružila njihovom buntu koji se širio i nakon završetka predstave.“

Kulturni centar Kruševac, Srba Ivanović

Predstava „Kralj Ibi“ završava još jednim dopisanim komentarom u Žarijev svet, koji izgovara Pripovedač, a koji se može dovesti u vezu sa podsticanjem kritičke svesti i aktivizma epskog pozorišta:„Za one koji se pitaju kad će kraj ove predstave – tu smo – na samom koncu. Stoga se strpite još  čitavih tri minuta. Moje poslednje, bedno zaduženje u ovoj predstavi – u nedostatku budžeta, volontera, umetnika i zdravog razuma uopšte – biće da budem – konj. (spušta se na sve četiri, rže i dalje objašnjavajući) Bila je to, zapravo, duga rasprava i na kraju samo doneli odluku da je konj neizostavni deo ove scene i da ne možemo da me izbacimo. Mislim konja. Ovaj ovde kralj uzjahaće konja i povesti narod u rat. I tu se predstava završava. Samo, pre nego što počnete da se smejete konju, to jest meni – zamislite još ovo – zavesa se polako spušta i oni koji sa Kraljem Ibijem idu u rat-  ste VI! Znate, mogu ja da budem sto puta konj – ali vi ste oni koji su dozvolili da se sve ovo desi. Ćutali ste kad su osuđivali sudije, smejali se kad su pali plemići. A šta ste radili kad su umetnicima vezali trake preko usta? Ništa, sedeli ste na svojim udobnim mestima. I mic po mic, ona rupa se širila i širila. I odjedamput – hop – vi ste u rupi, mnogocenjeni narode. Dakle, zavesa se spušta i sve vam je lakše da zamislite i zavesu i konja i Ibija i sebe.. “

Mlada pozorišna publika Juventafesta koja je ustala u toku izvođenja predstave kao podrška liku Umetnika i u znak pobune protiv Ibija, fotografija Noa Cvijanović

Najzad, ono što takođe ilustruje primenu elemenata epskog pozorišta Bertolta Brehta na rad grupe Kulturociklin su upotrebe songova (u svim produkcijama) koje kontrastom veselog tempa i mračnih tema koje donose podsećaju na Brehtove, kao i samom neprimerenošću trenutaka u kojima se pevaju (scene nasilja, ubistava, mučenja), zatim scenografije koja je minimalistička, ispunjena znacima-simbolima koji poprimaju raznorazne funkcije u izvođenju (novine i transparenti su i kostimi i scena i rekviziti u Ibiju, čak i lokalizacija radnje; mikrofoni u „Kulturociklin End Call“, štapovi i šeširi u „Paklenoj pomorandži“).

Kulturociklin End Call, nastup u okviru festivala Na sopstveni pogon

Kao završni deo Kulturociklinove trilogije koja se bavi pozicijama moći u društvu, nakon predstava “Kulturociklin End Call” i “Kralj Ibi”, projekat “PaKlena pomorandža” koji svoju premijeru očekuje 4. marta – koristeći brehtovska sredstva (minimalizam, maske, rušenje četvrtog zida, demistifikaciju i distancu, prikaz niskog i moralno problematičnog, fragmentarnost i otvorenost radnje, komentare i songove) kritički propituje sisteme koji ugrožavaju i tlače mlade, kao i načine na koje se protiv tih sistema može boriti. Reč je o novom čitanju “Paklene pomorandže” Entonija Bardžisa kome je pored novog teksta dopisano i stalno izlaženje u publiku i diskutovanje sa istom upravo remećenjem “bezbedne udaljenosti i prijatnog pozorišnog osvetljenja” a koje nastoji da bude Brehtov čekić u buđenju zaleđenog, uspavanog mora gledališta u kome živimo ili pre jednako aktuelnog vremena, kako bi to Breht izrekao – „velike zamršenosti… velike represije… velikog varvarstva“ u kome mlad čovek odrasta danas. Otud i osećaj da je Breht nikad potrebniji.

Spread the love