Kulturociklin 2m

Nastavak projekta “Kulturociklin” nastao je iz potrebe stvaralačkog dijaloga o vanrednim okolnostima i kritičkog sagledavanja problema koje one sa sobom nose.  Uobličen kao dokumentarni materijal u formi kabarea, vodvilja, cirkuskih elemenata u vizuelnom identitetu i glumačkom izrazu, ukidanjem četvrtog zida I nekonvencionalnom realizacijom mizanscena – “Kulturociklin 2m” je karnevalska slika

Kulturociklin

Predstava “Kulturociklin” nastala je u decembru 2017. godine kroz saradnju tri sektora – Osnovne škole “Sveti Sava”, Kulturnog centra Kruševac i udruženja građana “Fabrika umetnosti”, a po konceptu i režiji Sandre Maksimović. Koristeći metodologiju i tehnike fizičkog, procesnog i dokumentarnog teatra, projekat je imao za cilj istraživanje tema i problema