Autorski projekat “KomuniKacija?” – primena drame i teatra u obrazovanju

Predstava nastala kroz osmomesečni procesni rad na časovima “Medijske pismenosti”, a koja propituje suštinu, razvoj i problematiku današnje komunikacije. Autorski tekst potpisuju učenici V-1 Osnovne škole “Sveti Sava” i članovi grupe Kulturociklin, a dramsko-pedagoški rad Sandra Maksimović, mentor grupe. Predstava je pobedila na Festivalu školskog teatra grada Kruševca, osvajajući nagrade

Kralj Ibi

KRALJ IBI

Nakon brojnih Kulturociklinovih radionica održanih tokom avgusta i septembra u sklopu projekta “KulturAgora”, kao jednu od značajnih tema mladi su izdvojili Uticaj interneta, društvenih mreža i medija u oblikovanju stavova. Produbljujući njihova razmišljanja potrebom razvijanja medijske pismenosti, koja je u temelju intelektualne slobode i kritičkog sagledavanja društvenih fenomena, odlučili smo

Kulturociklin 2m

Nastavak projekta “Kulturociklin” nastao je iz potrebe stvaralačkog dijaloga o vanrednim okolnostima i kritičkog sagledavanja problema koje one sa sobom nose.  Uobličen kao dokumentarni materijal u formi kabarea, vodvilja, cirkuskih elemenata u vizuelnom identitetu i glumačkom izrazu, ukidanjem četvrtog zida I nekonvencionalnom realizacijom mizanscena – “Kulturociklin 2m” je karnevalska slika

Kulturociklin

Predstava “Kulturociklin” nastala je u decembru 2017. godine kroz saradnju tri sektora – Osnovne škole “Sveti Sava”, Kulturnog centra Kruševac i udruženja građana “Fabrika umetnosti”, a po konceptu i režiji Sandre Maksimović. Koristeći metodologiju i tehnike fizičkog, procesnog i dokumentarnog teatra, projekat je imao za cilj istraživanje tema i problema