24. Bitef Polifonija “Dvorište, šuma, džungla”

Autorka vizuala Andrea Lepir

Kao reprezentativni primer regiona, Kulturociklin se našao u programu 24. Bitef Polifonije, pratećeg programa 57. Bitef-a i to predstavom “Komunikacija”, rađenoj u koprodukciji sa Osnovnom školom “Sveti Sava”, kao i učešćem Sandre Maksimović u Uglednom dijalogu “Zašto škola, zašto pozorište”.

Fotografija Iva Mitrović

9. oktobra 2023. u Malom pozorištu “Duško Radović” izvedena je predstava “Komunikacija”, nastala osmomesečnom primenom drame u obrazovanju na časovima “Medijske pismenosti”, nakon čega je započeo Ugledni dijalog “Zašto škola, zašto pozorište”, koji je moderirala Minja Bogavac.

Ugledni dijalog “Zašto škola, zašto pozorište”

“Kakvom svetu mladi teže i kako će ga kreirati? Mogu li škola i pozorište danas biti mesto za razumevanje razvojnih kriza i briga mladih? Mogu li postati siguran prostor u kome se mladi osnažuju, te krče puteve u borbi protiv nasilja i eksploatacije? Kroz primere izabranih predstava, pozvane autorke i autori razmotriće kako se pojedine umetničke tehnike mogu koristiti u društvu sve izraženijih nejednakosti, te postati stožer obrazovnog obrta. Ovim se finalizuje i ogledni ciklus uglednih dijaloga. Ugledni dijalozi Zašto škola, zašto pozorište zaokružuju dijalošku platformu 24. Bitef Polifonije kao baze za novi koncept polifono-dijaloškog kreiranja programa.”

Ovoj stručnoj poseti prisustvovali su i stariji članovi Kulturociklina kao vršnjački edukatori, kao i predstavnici roditelja, Kulturnog centra Kruševac i Osnovne škole “Sveti Sava”.

Vršnjački edukatori grupe Kulturociklin – Nikola Mitrović, Iva Mitrović, Lara Anđelković i Ivan Dimitrijević sa mentorom grupe
Spread the love